Cennik
Opłata za 1 godzinę zajęć
1 WEJŚCIE 4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ 12 WEJŚĆ
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

40 zł

bez umowy

109 zł

bez umowy

179 zł

bez umowy

219 zł

bez umowy


z umową*

89 zł

z umową*

149 zł

z umową*

189 zł

z umową*

OPEN OPEN OPEN
karnet tygodniowy karnet dwutygodniowy karnet miesięczny

89 zł

bez umowy

159 zł

bez umowy

269 zł

bez umowy


z umową*


z umową*

239 zł

z umową*

1 WEJŚCIE 4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ 12 WEJŚĆ OPEN OPEN OPEN
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca karnet tygodniowy karnet dwutygodniowy karnet miesięczny

40 zł

bez umowy

109 zł

bez umowy

179 zł

bez umowy

219 zł

bez umowy

89 zł

bez umowy

159 zł

bez umowy

269 zł

bez umowy


z umową*

89 zł

z umową*

149 zł

z umową*

189 zł

z umową*


z umową*


z umową*

239 zł

z umową*

Trening indywidualny
1 GODZINA PAKIET 5 GODZIN PAKIET 10 GODZIN
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

120 zł

550 zł

1000 zł

150 zł/2 os.

 

*opcja karnetów z umową – ceny dla klientów, którzy podpiszą umowę o korzystanie z usług klubu CrossFit Gdynia na okres 1 roku z możliwością odstąpienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i zadeklarują regularny zakup jednego z karnetów znajdujacych się w ofercie klubu raz w miesiącu, upoważniając klub do obciążania rachunku karty kredytowej wskazaną kwotą (ceną wybranego karnetu).

 

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku.

 

honorujemy karty

 

 

Honorujemy następujące rodzaje kart, których wydawcą jest BENEFIT SYSTEMS: PLUS, CLASSIC, MULTIACTIVE, PLUS KIDS, SENIOR, STUDENT oraz LIGHT.

 

Informacja dodatkowa dla posiadaczy kart Multisport PLUS, OK System, FitProfit, FitSport:
1. Karty uprawniają do jednorazowego dostępu do wybranej usługi świadczonej przez klub (jedna godzina zajęć).
2. Istnieje możliwość wejścia na kolejne zajęcia tego samego dnia w zależności od rodzaju karty, względnie przedłużenia czasu pobytu na sali treningowej ponad limit wyznaczony dla zajęć, z których posiadacz karty skorzystał – opłata 20 zł za 1h dodatkowych zajęć/przedłużonego pobytu, bądź opłata miesięczna w wysokości 99 zł (nielimitowany dostęp do drugiego treningu w ciągu dnia, bądź przedłużenie czasu pobytu na sali treningowej).

 
Informacja dodatkowa odnośnie zajęć objętych obowiązkową rezerwacją miejsc:

1. Dokonaną rezerwację można anulować bez konsekwencji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć.

2. W przypadku braku odwołania rezerwacji, lub anulowaniu jej po terminie określonym w punkcie poprzednim:
– posiadacz karnetu obciążony zostanie równowartością ceny jednego wejścia;
– posiadacz karty Multisport Plus, OK System, FitProfit, FitSport – zobowiązany jest do zapłaty kwoty kaucji rezerwacyjnej w wysokości 30 zł, która w przypadku niewykorzystanej rezerwacji zaliczana jest na poczet zapłaty za zajęcia;
– osoba nie posiadająca karnetu i nie korzystająca z kart Multisport Plus, OK System, FitProfit, FitSport – zobowiązana jest do zapłaty kwoty równej wartości jednorazowego wejścia według obowiązującego cennika; w przypadku braku zapłaty za niewykorzystaną i nieodwołaną rezerwację zablokowana zostanie możliwość korzystania z usług klubu do czasu uregulowania płatności.

 
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia – obowiązujący do dnia 31.08.2015 r
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia – obowiązujący do dnia 31.08.2016 r
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia