Cennik
Zajęcia grupowe
1 WEJŚCIE 4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ 12 WEJŚĆ
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

40 zł

bez umowy

129 zł

bez umowy

199 zł

bez umowy

239 zł

bez umowy


z umową*

109 zł

z umową*

169 zł

z umową*

209 zł

z umową*

FIRST STEP

8 wejść

OPEN OPEN
karnet tygodniowy karnet dwutygodniowy karnet miesięczny

159 zł

bez umowy

159 zł

bez umowy

289 zł

bez umowy


z umową*


z umową*

259 zł

z umową*

1 WEJŚCIE 4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ 12 WEJŚĆ

FIRST STEP

8 wejść

OPEN OPEN
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 6 tygodni karnet dwutygodniowy karnet miesięczny

40 zł

 

129 zł

bez umowy

199 zł

bez umowy

239 zł

bez umowy

159 zł

bez umowy**

159 zł

bez umowy

289 zł

bez umowy


 

109 zł

z umową*

169 zł

z umową*

209 zł

z umową*


 


 

259 zł

z umową*

Trening indywidualny
1 GODZINA/1 osoba 1 GODZINA/2 osoby
   

120 zł

150 zł 

 

*opcja karnetów z umową – ceny dla klientów, którzy podpiszą umowę o korzystanie z usług klubu Centrum Fitness Gdynia na okres 1 roku z możliwością odstąpienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i zadeklarują regularny zakup jednego z karnetów znajdujacych się w ofercie klubu raz w miesiącu, upoważniając klub do obciążania rachunku karty kredytowej wskazaną kwotą (ceną wybranego karnetu).

**cena dotyczy zakupu pierwszego karnetu upoważniającego do uczestnictwa wyłącznie w zajęciach First Step, cena dla kolejnych zakupów karnetu – według pozostałych pozycji cennika

 

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 28 maja 2021 roku.

 

honorujemy karty

 

 

 

 

 

 

Honorujemy następujące rodzaje kart, których wydawcą jest BENEFIT SYSTEMS: PLUS, CLASSIC, MULTIACTIVE, PLUS KIDS, SENIOR, STUDENT oraz LIGHT.

Od 1 lipca 2021 r. jeseśmy również partnerem programu PZU SPORT.

 

Informacja dodatkowa dla posiadaczy kart Multisport, OK System, FitProfit, FitSport, PZU SPORT:
1. Karty uprawniają do jednorazowego dostępu do wybranej usługi świadczonej przez klub (jedna godzina zajęć).
2. Istnieje możliwość wejścia na kolejne zajęcia tego samego dnia w zależności od rodzaju karty, względnie przedłużenia czasu pobytu na sali treningowej ponad limit wyznaczony dla zajęć, z których posiadacz karty skorzystał – opłata 30 zł za 1h dodatkowych zajęć/przedłużonego pobytu, bądź opłata miesięczna w wysokości 169 zł (nielimitowany dostęp do drugiego treningu w ciągu dnia, bądź przedłużenie czasu pobytu na sali treningowej).

 
Informacja dodatkowa odnośnie zajęć objętych obowiązkową rezerwacją miejsc:

1. Dokonaną rezerwację można anulować bez konsekwencji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć.

2. W przypadku braku odwołania rezerwacji, lub anulowaniu jej po terminie określonym w punkcie poprzednim:
– posiadacz karnetu obciążony zostanie równowartością ceny jednego wejścia;
– posiadacz karty Multisport, OK System, FitProfit, FitSport, PZU SPORT – zobowiązany jest do zapłaty kwoty kaucji rezerwacyjnej w wysokości 40 zł, która w przypadku niewykorzystanej rezerwacji zaliczana jest na poczet zapłaty za zajęcia;
– osoba nie posiadająca karnetu i nie korzystająca z kart Multisport Plus, OK System, FitProfit, FitSport, PZU SPORT – zobowiązana jest do zapłaty kwoty równej wartości jednorazowego wejścia według obowiązującego cennika; w przypadku braku zapłaty za niewykorzystaną i nieodwołaną rezerwację zablokowana zostanie możliwość korzystania z usług klubu do czasu uregulowania płatności.

 
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia – obowiązujący do dnia 31.08.2015 r
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia – obowiązujący do dnia 31.08.2016 r
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia