Cennik
Opłata za 1 godzinę zajęć/1 wejście open gym
1 WEJŚCIE 4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ 12 WEJŚĆ
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

30zł

bez umowy

109zł

bez umowy

179zł

bez umowy

219zł

bez umowy


z umową*

89zł

z umową*

149zł

z umową*

189zł

z umową*

OPEN OPEN OPEN
karnet tygodniowy karnet dwutygodniowy karnet miesięczny

69zł

bez umowy

139zł

bez umowy

269zł

bez umowy


z umową*


z umową*

239zł

z umową*

1 WEJŚCIE 4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ 12 WEJŚĆ OPEN OPEN OPEN
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca karnet tygodniowy karnet dwutygodniowy karnet miesięczny

30zł

bez umowy

109zł

bez umowy

179zł

bez umowy

219zł

bez umowy

69zł

bez umowy

139zł

bez umowy

269zł

bez umowy


z umową*

89zł

z umową*

149zł

z umową*

189zł

z umową*


z umową*


z umową*

239zł

z umową*

Trening indywidualny
1 GODZINA PAKIET 5 GODZIN PAKIET 10 GODZIN
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

100zł

470zł

900zł

Trening "INTRO"

WEJŚCIE 1 WEJŚCIE
dla posiadaczy karnetów dla pozostałych

FREE

30zł

 

*opcja karnetów z umową – ceny dla klientów, którzy podpiszą umowę o korzystanie z usług klubu CrossFit Gdynia na okres 1 roku z możliwością odstąpienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i zadeklarują regularny zakup jednego z karnetów znajdujacych się w ofercie klubu raz w miesiącu, upoważniając klub do obciążania rachunku karty kredytowej wskazaną kwotą (ceną wybranego karnetu).
 

 

honorujemy karty

 

 

 

 

 
Powyższy cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2015 roku.
 

Informacja dodatkowa dla posiadaczy kart Multisport PLUS, OK System, FitProfit, FitSport:
1. Karty uprawniają do jednorazowego dostępu do wybranej usługi świadczonej przez klub (jedna godzina zajęć).
2. Istnieje możliwość wejścia na kolejne zajęcia tego samego dnia w zależności od rodzaju karty, względnie przedłużenia czasu pobytu na sali treningowej ponad limit wyznaczony dla zajęć, z których posiadacz karty skorzystał – opłata 20 zł za 1h dodatkowych zajęć/przedłużonego pobytu, bądź opłata miesięczna w wysokości 79 zł (nielimitowany dostęp do drugiego treningu w ciągu dnia, bądź przedłużenie czasu pobytu na sali treningowej).

 
Informacja dodatkowa odnośnie zajęć objętych obowiązkową rezerwacją miejsc:

1. Dokonaną rezerwację można anulować bez konsekwencji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć.

2. W przypadku braku odwołania rezerwacji, lub anulowaniu jej po terminie określonym w punkcie poprzednim:
– posiadacz karnetu obciążony zostanie równowartością ceny jednego wejścia;
– posiadacz karty Multisport Plus, OK System, FitProfit, FitSport – zobowiązany jest do zapłaty kwoty równej wartości jednorazowego wejścia według obowiązującego cennika; w przypadku braku zapłaty za niewykorzystaną i nieodwołaną rezerwację zablokowana zostanie możliwość korzystania z usług klubu, do czasu uregulowania płatności;
– osoba nie posiadająca karnetu i nie korzystająca z kart Multisport Plus, OK System, FitProfit, FitSport – zobowiązana jest do zapłaty kwoty równej wartości jednorazowego wejścia według obowiązującego cennika; w przypadku braku zapłaty za niewykorzystaną i nieodwołaną rezerwację zablokowana zostanie możliwość korzystania z usług klubu do czasu uregulowania płatności.

 
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia – obowiązujący do dnia 31.08.2015 r
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia – obowiązujący do dnia 31.08.2016 r
Regulamin Klubu CrossFit Gdynia