Cennik
Zajęcia grupowe

1 WEJŚCIE

4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ
  do wykorzystania
w ciągu 1 miesiąca
do wykorzystania
w ciągu 1 miesiąca

45 zł

149 zł

219 zł

12 WEJŚĆ

FIRST STEP OPEN
do wykorzystania
w ciągu 1 miesiąca
do wykorzystania
w ciągu 2 miesięcy
karnet miesięczny

269 zł

159 zł

309 zł

 

1 WEJŚCIE 4 WEJŚCIA 8 WEJŚĆ 12 WEJŚĆ

FIRST STEP

8 wejść*

OPEN
  do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca

do wykorzystania
w ciągu 2 miesięcy

karnet miesięczny

45 zł

 

149 zł

 

219 zł

 

269 zł

 

159 zł

 

309 zł

 


*cena dotyczy zakupu pierwszego karnetu upoważniającego do uczestnictwa wyłącznie w zajęciach First Step, cena dla kolejnych zakupów karnetu – według pozostałych pozycji cennika

Cennik obowiązuje od 1 marca 2023 roku.

 

 

Honorujemy karty multisportowe:

 

Honorujemy następujące rodzaje kart, których wydawcą jest BENEFIT SYSTEMS: PLUS, CLASSIC, MULTIACTIVE, PLUS KIDS, SENIOR, STUDENT oraz LIGHT.
W ramach multikart, których wydawcą jest MEDICOVER SPORT honorujemy: Fit&More, OK Sport+, Gold, Silver Plus.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Obowiązuje opłata klubowa/wpisowa w wysokości 45 zł miesięcznie dla posiadaczy kart i abonamentów multisportowych, emitowanych przez operatorów wymienionych wyżej.
W przypadku posiadaczy karnetów, opłata klubowa jest wliczona w cenę karnetu.
Opłata klubowa/wpisowa nie dotyczy uczestników zajęć First Step, korzystających z kart i abonamentów multisportowych, w zakresie obejmującym pierwszych osiem zajęć (czas do wykorzystania 2 miesiące licząc od daty pierwszych zajęć).
Opłatę klubową/wpisową można uiścić za pośrednictwem WOD.GURU – wybierając odpowiednią opcję z listy dostępnych karnetów, albo w recepcji klubu.

 

2. Karty multisportowe uprawniają do jednorazowego dostępu do wybranej usługi świadczonej przez klub (jedna godzina zajęć). W przypadku karnetów z określoną ilością wejść – jedno wejście oznacza prawo do skorzystania z jednej godziny zegarowej zajęć organizowanych przez klub. Karnety w formule open uprawniają do korzystania z zajęć w spoób nieograniczony co do czasu i ilości w ramach miesiąca kalendarzowego.

 

3. Zajęcia organizowane przez klub objęte są obowiązkową rezerwacją miejsc.
Rezerwacji miejsc można dokonać wyłącznie za pośrednictwem serwisu WOD.GURU (https://cfgdynia.wod.guru/).
Dokonaną rezerwację można anulować bez konsekwencji najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć, wyłącznie za pośrednictwem systemu rezerwacji WOD.GURU.
W przypadku niewykorzystanej rezerwacji, naliczana będzie opłata karna w wysokości 30 zł za każdą godzinę zajęć, których rezerwacja nie została odwołana według zasady określonej w zdaniu poprzednim. Opłata dotyczy zarówno posiadaczy kart i abonamentów multisportowych, jak i aktywnych karnetów. Opłata zostanie naliczona i zapisana na koncie użytkownika w WOD.GURU i będzie figurowała jako saldo zobowiązania do zapłaty do momentu jej uiszczenia.

 

REGULAMIN KLUBU

http://drive.google.com/file/d/1G5kQ-x3jssun63999fH5OjeeGYPodnm3/view?usp=sharing