CrossFit

CrossFit to wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych dyscyplina sportu przeżywająca aktualnie intensywny rozkwit na całym świecie. Idea CrossFitu narodziła się w późnych latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w głowie poszukującego sposobu na optymalizację metod treningowych gimnastyka Grega Glassmana. Idea stopniowo przekuwała się na konkretną koncepcję i definicję systemu treningowego i z czasem zaczęła funkcjonować w rozbudowanej strukturze formalnej i organizacyjnej, czuwającej nad właściwym jej rozumieniem i eksploatacją. Dziś CrossFit uprawiany jest przez setki tysięcy ludzi w ok. 10,5 tysiącach licencjonowanych filii, jedną z których ma zaszczyt być CrossFit Gdynia. Zawody crossfitowe gromadzą coraz liczniejsze grupy kibiców a czołowi zawodnicy posiadają status gwiazd.

CrossFit stawia sobie za cel kształtowanie, rozwijanie i gruntowanie szeroko pojętej sprawności fizycznej odnoszącej się do kompetencji w zdefiniowanych przez jego twórcę dziesięciu dziedzinach fitnessu, którymi są: wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, elastyczność, moc, szybkość, koordynacja, zręczność, równowaga i dokładność.

CrossFit to sport, co oznacza, że sprawność fizyczną da się zmierzyć a osiągane wyniki można porównywać. Ważne, o ile nie najważniejsze, jest jednak to, że najistotniejszym punktem odniesienia dla postępów atlety są jego własne rezultaty. Ich obserwacja daje możliwość mierzenia postępów i rozwoju.

CrossFit jest to sport ukierunkowany na budowanie i rozwijanie szerokiego wachlarza umiejętności, co wynika bezpośrednio z mikstury dyscyplin stanowiących jego kwintesencję – sportów siłowych (podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy), gimnastyki oraz sportów wytrzymałościowych. Wykorzystanie zaawansowanych technicznie dyscyplin nie oznacza jednak, że jest to sport dedykowany ludziom o nadzwyczajnych umiejętnościach i możliwościach. Dzięki olbrzymiemu zróżnicowaniu technik oraz poprzez stosowanie odpowiedniego systemu skalowania zadań treningowych, z powodzeniem może go uprawiać każdy – od dziecka do osoby starszej. CrossFit to ciągła praca nad rozwojem, dochodzeniem do stanu wykorzystania 100% drzemiącego w ludziach potencjału wymagającego jedynie uwolnienia.

Programowanie treningu oparte jest o zasadę polegającą na poddawaniu organizmu nieustannie zmieniającym się bodźcom opartym na założeniach ruchu funkcjonalnego, wykonywanego z relatywnie wysoką intensywnością. Realizacja tej zasady, poza budowaniem zróżnicowanych umiejętności ruchowych, ma prowadzić do wzrostu wydolności fizycznej – potencjału organizmu do wykonywania wysiłku fizycznego z udziałem dużych grup mięśniowych i kontynuowania go w czasie.

Crossfit to sport budzący gorące emocje wynikające z uczestnictwa w rywalizacji oraz kibicowania i wzajemnego wspierania się trenujących w dążeniu do celów. Naturalne więzi łączące ludzi ogarniętych tą samą pasją to wartość dodana Crossfitu, której nie można przecenić.

Jak to działa? Najlepiej przekonać się samemu.

ZAPRASZAMY NA TRENINGI W CrossFit Gdynia!

CZEKAMY NA WAS …