O klubie

Do 2021 roku klub działał jako licencjonowany/afiliowany klub CrossFit. Zawirowania związane z pandemią i długi okres lockdownu, sprawiły, że zrezygnowaliśmy z opłacania licencji CrossFit. Nadal jednak w naszym podejściu do treningów pozostajemy wierni idei intensywnego treningu funkcjonalnego opartego na nieustannie zmiennych zadaniach.

Programowanie treningu oparte jest o zasadę polegającą na poddawaniu organizmu nieustannie zmieniającym się bodźcom opartym na założeniach ruchu funkcjonalnego, wykonywanego z relatywnie wysoką intensywnością. Realizacja tej zasady, poza budowaniem zróżnicowanych umiejętności ruchowych, ma prowadzić do wzrostu wydolności fizycznej – potencjału organizmu do wykonywania wysiłku fizycznego z udziałem dużych grup mięśniowych i kontynuowania go w czasie.

Programowanie treningowe stawia sobie za cel kształtowanie, rozwijanie i gruntowanie szeroko pojętej sprawności fizycznej odnoszącej się do kompetencji w  dziesięciu dziedzinach fitnessu, którymi są: wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, elastyczność, moc, szybkość, koordynacja, zręczność, równowaga i dokładność.

Trening ukierunkowany jest na budowanie i rozwijanie szerokiego wachlarza umiejętności, co wynika bezpośrednio z mikstury rożnych dyscyplin sportowych – sportów siłowych (podnoszenie ciężarów i trójbój siłowy), gimnastyki oraz sportów wytrzymałościowych. Wykorzystanie zaawansowanych technicznie dyscyplin nie oznacza jednak, że jest to sport dedykowany ludziom o nadzwyczajnych umiejętnościach i możliwościach. Dzięki olbrzymiemu zróżnicowaniu technik oraz poprzez stosowanie odpowiedniego systemu skalowania zadań treningowych, w naszym treningu może uczestniczyć każdy  – od dziecka do osoby starszej. 

Sprawność fizyczną da się zmierzyć a osiągane wyniki można porównywać. Daje to możliwość organizowania budzącego duże emocje współzawodnictwa. Ważne, o ile nie najważniejsze, jest jednak to, że najistotniejszym punktem odniesienia dla postępów atlety są jego własne rezultaty. Ich obserwacja daje możliwość mierzenia postępów i rozwoju.

 

Jak to działa? Najlepiej przekonać się samemu.
ZAPRASZAMY NA TRENINGI W CFG!